1

بهترین فیلم سینما هالیوود Fundamentals Explained

News Discuss 
تعدادی از فعالین حقوق زنان و طرفداران فمینیسم، علیه گردانندگان این مراسم و مسابقات اعتراض می‌کنند و می‌گویند این جور رقابت‌ها شخصیت زن را پایین می‌آورد و او را به‌عنوان یک شیء در معرض نمایش می‌گذارد. در هر فیلم بیوگرافی که درباره‌ی چهره‌های مشهور می‌سازند، دو مؤلفه‌ی کلیشه‌ای خبر از http://www.coolejunx.de/link.php?adresse=https://www.sherpapedia.org/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF_2022_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%9F_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story