1

Dự án MEKONG SMART CITY Công trình thành thị {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình thành phố thông minh thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương nghiệp nhà cung cấp gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình sở hữu quy mô lên đến 7500 ha, hội http://josuejdptm.canariblogs.com/c-ng-tr-nh-mekong-smart-city-d-n-th-th-nh-s-ng-t-o-th-ng-minh-23053357

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story