1

Dự án MEKONG SMART CITY Dự án thành thị {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án tỉnh thành sáng tạo thuộc quận Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương mại nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL. Công trình sở hữu quy mô lên đến 7500 ha, tụ hội https://seolistlinks.com/story11089874/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story