1

گرسنگی واقعی چیست

News Discuss 
چگونه وزن کم کنیم و احساس گرسنگی نکنیم این کشورها موافقت می کنند آن عده از شهروندان خود را که به موجب قوانین آنها متهم به ارتکاب چنین جرایمی هستند تحت پیگرد قرار دهند یا آنان را برای محاکمه به دادگاه بین المللی کیفری تسلیم کنند. سازمان ملل متحد https://www.notion.so/47a65ab6833149a48115746bc8f69d7a

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story