1

شکرگزاری

News Discuss 
شکرگزاری یعنی شما بابت تک تک نعمتهایی که خدا به شما داده خدا را سپاسگذاری کنید https://bookmark-template.com/story11130090/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story