1

اشتباهاتی که باعث کاهش متابولیسم بدنتان میشود - کتاب کاله

News Discuss 
برای از بین بردن یک کیلوگرم چربی ممکن است مجبور باشید روزانه حدود ۸ کیلومتر در روز راه بروید یا بدوید. این اشتباه است که چنین تصوری داشته باشید زیرا تمرینات با وزنه متابولیسم را تسریع می کند. این مولکول تولید GnRH را در هر دو جنس تحریک میکند و https://thefairlist.com/story10572854/%DA%A9%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story